Disse verkene er malt på bestilling hvor kjøper har kommet med et foto .